ÜBERBLICKÜBERBLICKPŘEHLED

Ušetřit díky úzkým proužkům.

Šetrné zpracování půdy a účinné zapravení? Striger to umí!

Se Strigerem je půda zpracována pouze tam, kde budou v řádcích zasety plodiny. Díky tomu se sníží až o 80 % podíl zpracované půdy, což vede k výraznému snížení spotřeby paliva. Zároveň poskytuje díky zbytkům slámy a mulčovací vrstvě vysokou ochranu proti erozi. Ve stejné operaci je také zapravována kejda. Tímto způsobem dosáhnete seťového lůžka pro perfektní klíčení. Setí pak probíhá v samostatném vstupu. Vzhledem k oddělení dvou pracovních kroků vzniká velké časové okno a tedy více flexibility.

Umístění kejdy v kořenovém prostoru poskytuje lepší efektivitu živin a umožňuje vzdát se potřeby minerálního hnojení. Přímé zapravení zvyšuje efektivitu dusíku a minimalizuje ztráty amoniaku při aplikaci.


VAŠE VÝHODY

  • zvýšení efektivity dusíku
  • úspora minerálních hnojiv
  • snížená spotřeba paliva
  • zvýšený růst kořenů