ÜBERBLICKÜBERBLICKPŘEHLED

Revoluce pro správu Vašich dat!

Smart Control pro iPad je inovativní systém pro správu dat fekálních cisteren. Všechny relevantní údaje jsou z Vaší cisterny bezdrátově přenášeny do iPadu, kde jsou následně vizualizovány a upraveny do standardizovaného formátu portálu farmpilot (v budoucnu také portálu 365FarmNet).

Koncept uživatelského rozhraní aplikace s intuitivním ovládaním i četné funkce, jako správa zakázek, vozového parku či funkce dodacího listu představují standard pro správu dat v oblasti zemědělské techniky.